Sustainable options

Bevaring av natur, kultur og miljø

Styrking av sosiale verdier

Økonomisk levedyktighet

Vårt mål er et bærekraftig hotell

Våre mål:

1. Redusere unødvendig bruk plastikk.

Stort forbruk av engangsplastikk har blitt et stort problem over hele verden. Plastikk skaper store utfordringer for dyreliv både på land og i havet. Hotellet jobber i første omgang med å redusere engangsplastikk vi bruker. Vi ønsker også å legge til rette for at både gjester og ansatte i større grad resirkulerer plastikk som blir tatt med eller tatt i bruk. 

2. Bruk av miljøvennlige rengjøringsmidler

Vi ønsker kun å bruke rengjøringsmidler som ikke har skadelig effekt på natur og dyreliv. 

3. Legge til rette for resirkulering for både ansatte og gjester

I første omgang følger vi kommunens retningslinjer for å resirkulere, men vi ønsker å bli enda bedre. 

Vi ønsker å redusere restavfall, og resirkulere alt som kan resirkuleres. 

 

4. Bruk av fornybar energi

I et land som Norge er vi heldige, hele 98% av energien vi bruker er fornybar. 

 

5. Redusere unødvendig vannforbruk 

Vi ønsker å redusere unødvendig vannforbruk, og oppmuntrer alle våre kunder som bor hos oss mer enn 1 natt å kun be om nytt håndkle om det er nødvendig. 

 

6. Legg kun igjen fotavtrykk i naturen

Vi har fantastisk natur i Bardufoss og legger til rette for at våre kunder får storflotte naturopplevelser, men kun legger igjen sine fotavtrykk. 

 

7. Lokal mat

Vi bruker av lokale råvarer og matvarer når det er tilgjengelig. Dette reduserer utslipp knyttet til transport. Vi ønsker også å kun ta i bruk kjøtt fra frittgående dyr som har hatt gode liv og økologiske grønnsaker. 

Har du forslag på hvordan vi kan bli bedre? Ta kontakt med marius@bardufosshotell.no